ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φιλολόγων Χίου στη συνεδρίαση της 21/10/2022 αποφάσισε τον ορισμό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την Τετάρτη 02/11/2022 και ώρα 12:45 στο Αμφιθέατρο του 3ου Γυμνασίου Χίου με θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
  2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ.
  3. Έγκριση  Οικονομικού Απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
  4. Προκήρυξη εκλογών για νέο Δ.Σ. και Ε.Ε., και Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Στην περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο, με όσα μέλη είναι παρόντα, στις 13:15.

Καλούνται τα μέλη μας να συμμετάσχουν στη Γ.Σ.