Περιοδικό

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΧΙΟΣ»

Το Περιοδικό Φιλολογική Χίος εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1990 από το Σύλλογο Φιλολόγων Χίου με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του, Κωνσταντίνου Ε. Φραγκομίχαλου.
Πρόκειται για ένα επιστημονικό-φιλολογικό περιοδικό με ποικίλη ύλη. Μέχρι το 2006 εκδόθηκαν 10 τόμοι. Το  Δ. Σ. του Συλλόγου, με την υπ’ αριθ. 123/13-03-2013 Πράξη του, αποφάσισε την επανέκδοση του περιοδικού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την επιθυμία των μελών του Συλλόγου, όσο και εκείνη του αναγνωστικού κοινού, στην ουσία αρχίζοντας μια νέα περίοδο και χαράζοντας μία κάπως διαφορετική πορεία στην ύπαρξή του.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Γίνονται δεκτές εργασίες –στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική)– που δεν έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως. Οι εργασίες θα πρέπει να διακρίνονται για την πρωτοτυπία τους και τη συμβολή τους –μικρή ή μεγάλη– στη μελέτη και την περαιτέρω έρευνα του διαπραγματευόμενου θέματος.
  2. Οι εργασίες μπορούν να καλύπτουν θέματα της ευρύτερης φιλολογικής επιστήμης (Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας, Λαογραφίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής κ.λπ.). Δεν δημοσιεύονται λογοτεχνικά έργα.
  3. Οι εργασίες αποστέλλονται εκτυπωμένες σε χαρτί Α4, στη μία και μόνο όψη του και με διπλό διάστημα μεταξύ των σειρών, και συγχρόνως σε ηλεκτρονική μορφή.
  4. Δύο με τρεις μήνες μετά τη λήψη της συνεργασίας ο αποστολέας ενημερώνεται με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Υπεύθυνο Έκδοσης ή από μέλος της Συντακτικής Επιτροπής για το αν αυτή γίνεται ή όχι δεκτή για δημοσίευση και σε ποιο τόμο του περιοδικού (επόμενο ή μεθεπόμενο). Ο συνεργάτης, αν του ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Έκδοσης ή από μέλος της Συντακτικής Επιτροπής, έχει την υποχρέωση να κάνει τουλάχιστον μία διόρθωση του τυπογραφικού δοκιμίου της εργασίας του μέσα σε χρονικό διάστημα 7 έως 10 ημερών.
  5. Κάθε συνεργασία πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη 6 έως 10 σειρών στην αγγλική γλώσσα.
  6. Για κάθε συνεργασία που υπερβαίνει τις 6 σελίδες του περιοδικού μπορούν να διατίθενται 50 ανάτυπα. Ο συνεργάτης που επιθυμεί αυτά τα ανάτυπα συνεννοείται για την παραγωγή, τα σχετικά έξοδα και την παραλαβή τους με τις εκδόσεις Αιγέας (Απλωταριάς 44, 82131 Χίος, τηλ. 2271021550).
  7. Οι εργασίες θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες της ορθογραφίας και της στίξης.
  8. Τα χωρία ή οι φράσεις από αρχαία ελληνικά κείμενα γράφονται στο πολυτονικό (και με διάκριση της βαρείας από την οξεία).
  9. Οι συνεργάτες υπογραμμίζουν ή τις φράσεις ή τις λέξεις που πρέπει να γραφούν με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία. Έντονα τυπογραφικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους ενοτήτων, και οι συνεργάτες πρέπει επίσης να τα γράφουν εντονότερα.
  10. Οι σημειώσεις πρέπει να γράφονται στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας με αύξοντα αριθμό 1, 2, 3… από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασίας και με μικρότερου μεγέθους γραμματοσειρά από αυτήν του κυρίως κειμένου της. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές είναι προτιμητέο να γράφονται ως εξής:

ΒΙΒΛΙΑ

Ζολώτα, Γ. Ι., Ιστορία της Νήσου Χίου, τ. Β΄, εν Αθήναις 1924, σσ. 74-84.

Bury, R. G., A history of Greece, 3rd ed., London 1951, σ. 118.

Glotz, G., Η αρχαία Πόλη, μετ. Αγνή Σακελλαρίου, Μορφ. Ίδρυμα Εθν. Τραπέζης, Αθήνα 1981, 35.

Jacoby, F., FGrHist. 328 F4.

ΑΡΘΡΑ

Browning, R., “Constantine Trypanis – In Memoriam”, Φιλολογική Χίος, τ.4 (1995) σσ. 5-14.

Finley, M.I., “Was Greek Civilization Based on Slave Labour?”, Historia 15 (1959) 197-211.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ομήρου, Ιλ. Α (ή 1.) 8-10.

Ευριπ., Ικέτιδες 238-245.

Ξενοφώντος, Ελληνικά V.3.16.

Πλάτωνος, Πολιτεία 337a.

Cato, De agricultura 11.

Εναλλακτικά, βιβλιογραφική παραπομπή μπορεί να γίνεται εντός του κυρίως   κειμένου και με την αναφορά μόνο του συγγραφέα και του έτους δημοσίευσης του βιβλίου ή του άρθρου, όμως πρέπει στο τέλος της εργασίας να παρατίθεται αναλυτική Βιβλιογραφία.

Ο ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνεται ότι τις αρχές Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε ο 12ος τόμος (2016-2017) της «Φιλολογικής Χίου», του επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει ανά διετία ο Σύλλογος Φιλολόγων Χίου. Πρόκειται για έναν εξαιρετικής εμφάνισης τόμο 280 σελίδων (περισσότερες από όλους τους προηγούμενους), ο οποίος περιέχει 14 άρθρα-μελέτες υψηλού επιπέδου, αρκετά από αυτά χιακού ενδιαφέροντος, που θεραπεύουν τις επιστήμες της φιλολογίας, της ιστορίας, της λαογραφίας, της παιδαγωγικής κ.ά. Στους συνεργάτες του τόμου (οι περισσότεροι Χιακής καταγωγής) συγκαταλέγονται ο Ν. Μαυρέλος, ο Κ. Φραγκομίχαλος, ο Αρ. Καλάργαλης, ο Ν. Κ. Χαβιάρας, η Μ. Ξύδα και ο Στ. Φασουλάκης.  Η «Φιλολογική Χίος» είναι πλέον το μοναδικό επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται στη Χίο. Ο τόμος, όπως και οι προηγούμενοι,  τιμάται 10 ευρώ και διατίθεται από το Σύλλογό μας (τηλ. υπευθύνου έκδοσης 6944581346, ηλ. δ/νση nhaviaras01@gmail.com) και τις εκδόσεις Αιγέας – Βιβλιοπωλείο Πάπυρος, που τον εκτύπωσαν και έχουν την κεντρική διάθεση.

Ευκαιρίας δοθείσης, απευθύνουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση για αποστολή συνεργασιών για τον επόμενο τόμο (αποστολή συνεργασιών μέχρι τέλη Απριλίου 2018, διαδικασία κρίσης τους από τη Συντακτική Επιτροπή μέχρι τέλη Ιουνίου 2018, κυκλοφορία 13ου τόμου Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019).

 

Νέο τεύχος περιοδικού (12ος τόμος)

Φιλ. Χίος 17 εξ. 1

Τεύχη περιοδικού

filologiki 1 a filologiki 1 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 2a

filologiki 2 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 3 a  filologiki 3 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 4 a

filologiki 4 b

filologiki 4 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 5 afilologiki 5 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 6 a

filologiki 6 b filologiki 6 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 7 afilologiki 7 b filologiki 7 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 8 a filologiki 7 c filologiki 7 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 9 a  filologiki 9 c filologiki 9 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filologiki 10 a filologiki 10 b filologiki 10 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ος τόμος της Φιλολογικής Χίου