Προεδρικά διατάγματα

Προεδρικό διάταγμα 47/2012

Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

 

Προεδρικό διάταγμα 24 του 2013 Αρ.Φύλλου 55

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου” (A΄ 65)» (Α΄ 97).

 

Για να κατεβάσετε το προεδρικό διάταγμα πατήστε εδώ